Projekt     Climate for you – C4Y

GOSPODARKA PROEKOLOGICZNA OPARTA NA BIOLOGII-BIOTECHNOLOGII DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, TROSKA O ODPOWIEDNI STAN ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA Z OPTYMALNĄ GOSPODARKĄ ZASOBAMI PRZYRODY

 SAMSUNG DIGITAL CAMERArelaks

Przeznaczenie:

Zastosowanie innowacyjnej biotechnologii laserowej do poprawy stanu środowiska i zdrowia, zwiększenia produkcji biomasy na nieużytkach i tworzenia nowych miejsc pracy.

Uzasadnienie:

  • Proponowane prace badawczo – rozwojowe,  dostarczą nowych przesłanek naukowych i praktycznych dla wspólnego dobra i ich zastosowanie znacznie poprawi stan środowiska przyrodniczego poprzez zmniejszenie rozprzestrzeniania się spalin motoryzacyjnych, oraz zmniejszy skażenia pożywienia ludzi i zwierząt hodowlanych i w sposób istotny zredukuje niektóre z często występujących środowiskowych czynników ryzyka dla zdrowia społeczeństwa .

Praktyczne wnioski wynikające z projektu mogą być zastosowane zarówno w środowisku wiejskim z uwzględnieniem także rejonów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz rekreacyjnych i uzdrowisk;jak też w środowisku miejskim.

Jednym z potencjalnych zastosowań biotechnologii laserowej jest istotne przyspieszenie formowania wysokich ochronnych żywopłotów wzdłuż głównych dróg i wokół parkingów, posesji itd. Przeprowadzone już doświadczenia dowodzą że zastosowanie odpowiednich dla wybranych roślin algorytmów foto stymulacji laserowej  znacznie przyspiesza wzrost roślin wzdłuż dróg i podwyższa odporność laserowanych roślin na spaliny motoryzacyjne.  Innym korzystnym dla wszystkich efektem odpowiedniej foto stymulacji laserowej warzyw może być zwiększenie ich plonów oraz podwyższenie zawartości korzystnych dla zdrowia konsumentów składników mineralnych i witamin.

  • Wynikiem tego projektu będzie także poprawa stanu środowiska przyrodniczego pole-z-makiemgreenbox

Po przez zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków bytowych ? np. z budynków mieszkalnych na wsiach i farm, oraz ośrodków turystycznych w efekcie odpowiedniej stymulacji laserowej glonów ? algea oraz odpowiednio wybranych lokalnych roślin wodnych np. trzciny Phragmites, wierzby Salix rzęsy Lemna i innych roślin. Szerokie zastosowanie tego rodzaju oczyszczalni hydrobotanicznych może być też dodatkowym źródłem biomasy która może być wykorzystana w ramach gospodarki proekologicznej.

Biotechnologia laserowa umożliwi też znacznie lepsze zagospodarowanie nieużytków w tym terenów zdegradowanych. Można w ten sposób uzyskać duże dodatkowe ilości biomasy- biomas a następnie biogazu –  i biopaliw- nie kosztem produkcji żywności, ale z pożytkiem dla lepszego zagospodarowania środowiska przyrodniczego – w tym zwiększeniu retencji wody, a tym samym z pożytkiem dla adaptacji gospodarki do zmian klimatu.

oxytree

Innym zastosowaniem biotechnologii laserowej może być zwiększenie odporności niektórych gatunków roślin uprawnych na ekstremalne temperatury, okresowy niedobór wody, zasolenie gruntu etc.

Szczególne znaczenie w tym zakresie posiada doświadczalne ?empiryczne – dobranie takich algorytmów naświetlania nasion lub sadzonek aby zwiększyć ich odporność na niekorzystne temperatury w najbardziej wrażliwym wczesnym okresie ich wzrostu np. podczas kiełkowania nasion czy też ukorzeniania się i pojawiania się młodych pędów na sadzonkach oraz zrzezach krzewów. Po przez zastosowanie odpowiednich metod foto symulacji laserowej roślin przed rozpoczęciem ich upraw w terenie można przyczynić się zarówno do poprawy stanu środowiska jak też do zwiększenia plonów roślin uprawnych ? warzyw , zbóż innych traw, roślin energetycznych i przemysłowych a wiec do stabilnego rozwoju gospodarki narodowej. Stąd też przewiduje się realizacje projektu w ramach współpracy międzynarodowej i interdyscyplinarnej.

  • Perspektywa szerokiego zastosowania proekologicznego biotechnologii laserowej po przez zmniejszenie skażenia powietrza, wody i gleby oraz roślin i zwierząt jest zarazem realna perspektywa zmniejszenia bezpośrednich i pośrednich środowiskowych czynników ryzyka dla zdrowia w wyniku skażeń powietrza. Szczególne znaczenie posiada perspektywa zastosowań biotechnologii laserowej do bardziej efektywnej ochrony miejsc przebywania oraz źródeł pożywienia kobiet ciężarnych, karmiących i małych dzieci, które są szczególnie wrażliwych na skażenia powietrza i pożywienia. Połączenie komplementarnych zastosowań biotechnologii laserowej do zmniejszenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń motoryzacyjnych wzdłuż dróg oraz do oczyszczania ścieków bytowych – szczególnie w rejonach produkcji żywności oraz rekreacji pośrednio przyczyni się także do poprawy stanu tzw. zdrowia środowiskowego.
  • Szerokie zastosowanie biotechnologii laserowej na wybranych modelowych terenach będzie innowacyjne. Uzyskane w ten sposób doświadczenia praktyczne mogą być bardzo przydatne do zastosowania w innych podobnych terenach . Zastosowania te mogą być szeroko upowszechnione szczególnie przy zastosowaniu Internetu z uwzględnieniem tzw. szkoleń na odległość.
  • Jest to bardzo innowacyjny projekt na skalę Światową.

 

            zdjecie-ulicydrzewa-na-ulicy

       

             Smog jak smok czy to bajka ?

 

 Nie było nas był las, nie będzie nas będzie?

                               Las, dobra atmosfera, czyste powietrze.

Pamiętam bajki o okrutnych smokach, ale i wybawicielach, tak było w bajkach a w realu.

Smog czyli współczesny smok zanieczyszczone powietrze dzięki pędowi człowieka do dóbr cywilizacji. Nasz smog pochodzi od emisji węgla, emisji rolniczych, emisji przemysłowych, emisji samochodowych, pożarów leśnych, zanieczyszczamy powietrze, ale tworzymy dobra czy na pewno przyjazne człowiekowi ? coraz więcej chorych ludzi to kolejne koszty cywilizacji. Mieszkaliśmy w pięknych miastach z parkami, ogrodami, otoczonych lasami co zrobiliśmy nieprzyjazne twierdze bez drzew czyli pozbyliśmy się płuc miast, może warto wrócić do natury ?

   Jak …? o to jest pytanie. Mamy rozwiązanie!!!

REDUKCJA  emisji spalin przy zastosowaniu:

                 GREEN SHIELD POWER

 * Zmniejsza zużycie paliwa,

* Podnosi wydajności spalania,

* Poprawia efekt czyszczenia układu paliwowego,

Koncentrat przeznaczony jest dla silników spalinowych, benzynowych i wysokoprężnych.

           DRZEW  REDUKUJĄCYCH CO2  – PAULOWNIA

Naukowcy  stworzyli specjalną roślinę regulującą klimat,  Paulownia Clon in Vitro 112 bo taki posiada międzynarodowy certyfikat jakości i zezwoleń na handel międzynarodowy zarejestrowany we Wspólnotowym Urzędzie Ochrony Odmian Roślin , organ Unii Europejskiej.

Aby sprostać zadaniom; duża redukcja CO2, szybko rosnące drzewo na drewno bez pozbawiania się drzew naszych cywilizacyjnych płuc, wykorzystać przy zielonej energii, hodowli zwierząt, rekultywacji ziemie i zwiększyć populacje pszczół to kilka z zalet.

2-letnia-plantacja-oxytree

Plantacje drzew energetycznych-tlenowych-miododajnych szybko rotujących PAULOWNIA

Paulownia zaliczana jest do najszybciej rosnących drzew na świecie.

oxytreeduze-lisci-paulowni 9-letnia-paulownia sadzonki-paulownijs-miododajneimg_20160406_150005_33cs

Dlaczego warto wybrać paulownię?

1.Szybki wzrost drzewa – rośnie na wysokość od 5 do 9 m rocznie i osiąga najwyższą jakość drewna w 9 roku (aż do 1m?). W miejscu, gdzie ścięto pień, wyrasta nowe drzewko bez konieczności jego ponownego sadzenia.

2.Paulownia to źródło energii odnawialnej drzewo wykorzystuje się do produkcji peletu i bioetanolu.

3.Zapewnia surowiec kilku branżom (przemysłowym) tj.: przemysł drzewny, obróbka drewna, branża meblarska, farmacja, itp.

4.Kwiaty paulowni są piękne, bogate w miód i antyoksydanty.

5.Liście absorbują dziesięć razy więcej dwutlenku węgla w porównaniu do innych gatunków drzew.

6.Paulownia czerpie (ze środowiska) i wchłania metale ciężkie, regeneruje glebę po erozji i ją użyźnia.

7.Szczególnie nadaje się do dekoracji parków i krajobrazu miejskiego.

DRZEWO TLENOWE  DLA KTÓREGO WARTO ZDECYDOWAĆ O TYM BIZNESIE

2-letnia-plantacja-oxytree4-m-ce-pauliny

W przypadku produkcji biomasy już po 3 latach można dokonać pierwszego ścięcia. Co dalej? Paulownia po prostu odrasta z pnia ściętego drzewa i po następnych trzech latach jest gotowa do ponownej ścinki. Te właściwości sprawiają, że paulownię zalicza się do drzew wysokoenergetycznych, a co za tym idzie wysoko opłacalnych. Nowe rozwiązania Szybko rosnące drzewa energetyczne to obecnie ogromna nadzieja dla rynku drzewnego. Dynamiczny rozwój cywilizacji spowodował ogromne zwiększenie zapotrzebowania na drewno oraz biomasę. Istniejące zasoby leśne nie są w stanie w pełni pokryć tych potrzeb, ponieważ ich przyrost jest zbyt mały. Przykładowo topola osiąga dojrzałość do wyrębu po 15-20 latach, dąb po 30-40 latach, a sosna dopiero po 70-75 latach. Obecnie udział biomasy w globalnym zużyciu energii szacuje się na 11-14 %. Wartość ta stale rośnie, a biomasa jako paliwo odnawialne coraz bardziej zyskuje na znaczeniu, co sprawia, że czyni to z jej produkcji bardzo opłacalną inwestycję. Wciąż poszukuje się nowych gatunków, które rosnąc szybciej dadzą jeszcze więcej surowca. To ?poszukiwanie” to zazwyczaj tworzenie nowoczesnego materiału sadowniczego w laboratorium pod czujnym okiem fachowców. Właśnie tam projektuje się odmiany, które sprostają uwarunkowaniom, jakie występują na terenie planowanych plantacji.

Okazuje się więc, że plantacja drzew energetycznych to nic innego jak intensywna uprawa wysokiej jakości materiału in vitro, wyselekcjonowanego pod względem dostosowania się do określonych warunków i osiągania konkretnych wyników produkcyjnych. Obecnie na polskich uprawach ukierunkowanych na produkcję biomasy najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest wierzba energetyczna. Dobrze sprawdza się w polskim klimacie, podnosi jakość gleby i co ciekawe, następna sadzonka odrasta ze ściętego wcześniej pniaka. Jednak pierwsze ścięcie na potrzeby produkcji biomasy odbywa się po 3 latach i tyle samo wynoszą następne cykle. Cykle podobnego gatunku topoli hybrydowej wynoszą 3-5 lat. Wydawałoby się, że szybciej już się nie da. A jednak paulownię ścina się nawet po 2 latach. Co to jest paulownia? Drzewko pochodzi z południowo-wschodnich Chin, gdzie od wieków jest uprawiane ze względu na swoje wyjątkowe właściwości. Paulownia posiada szerokie, rozłożyste liście i gładki pień, który dostarcza wysokogatunkowego, lekkiego drzewa. Drewno paulowni wykorzystuje się w przemyśle budowlanym, przy obróbce drewna, w branży meblarskiej, w produkcji forniru i zabawek, instrumentów muzycznych, konstruowaniu samolotów, budowie jachtów i wielu innych. W porze kwitnienia można zaobserwować ogromne, miododajne kwiaty, dlatego doskonale nadaje się również do celów dekoracyjnych. Jednak najważniejszą cechą z punktu widzenia produkcji jest sposób wzrostu nowych drzew.

Mianowicie po ścięciu dojrzałego drzewa następne odrasta z jego pnia bez żadnej dodatkowej ingerencji. Może osiągnąć wysokość nawet 15 m w ciągu 8 lat. Ponadto paulownia posiada kilka zróżnicowanych odmian. W naturalnym środowisku występuje ich dziewięć. Jednak wszystkie te odmiany powstały i rozwijają się w ciepłych strefach klimatycznych. Dlatego, by w pełni wykorzystać potencjał i właściwości paulowni w warunkach europejskich trzeba było stworzyć nową, odporniejszą odmianę. Dokonała technologia którą w swoich laboratoriach naukowcy stworzyli wysokiej jakości sadzonki in vitro, dostosowane do klimatu europejskiego. Krzyżując ze sobą naturalnie występujące odmiany paulowni, firma stworzyła kilka nowych odmian, które łączą w sobie jej najbardziej pożądane cechy. W ten sposób każda odmiana jest również dostosowana do innego typu produkcji.

Charakterystyka drzewek tlenowych: – drzewo zawiera niewielką ilość wilgoci, co generuje minimalne koszty jego suszenia. Czas potrzebny do uzyskania drewna paulowni o 12% wilgotności i 25 mm grubości wynosi 24-48 godzin w suszarniach, a 30-40 dni na powietrzu (to samo drewno dębu potrzebuje 2 tygodni w suszarniach i 1 roku na powietrzu). – mocne, gładkie drewno bez defektów – drewno nie skręca się, nie pęka i nie deformuje podczas okresu suszenia – odporne na krzywienie i deformacje mechaniczne – bardzo lekkie drewno porównywalne do balsy – posiada dobrą izolację i właściwości akustyczne, nie butwieje i jest łatwe w obróbce

Paulownia a produkcja biomasy Paulownia OXI została specjalnie stworzona by sprostać wszelkim oczekiwaniom w procesie produkcji biomasy. Odmiana charakteryzuje się odpornością na niskie temperatury (aż do-25°C) i ma naturalną tendencję do wzrostu wielu łodyg, co znacząco zwiększa jej wydajność. Optymalną ilość biomasy osiąga się po 2 lub 3 latach wzrostu, tyle bowiem wynosi okres rotacji. W tym czasie drzewko osiąga wysokość ok. 10 m, a średnica pnia może wynieść od 10-15 cm. Paulownia nie wymaga ponownego sadzenia przez 24 lata, co oznacza, że w tym czasie można dokonać minimum 8 wyrębów. Ilość uzyskanej z nich biomasy waha się od 60 do80 ton suchej masy z hektara. Obliczenia te odnoszą się do plantacji, na której gęstość uprawy wynosi 3000-3500 roślin/ha, na specjalnie wyselekcjonowanych ziemiach i przy stosowaniu odpowiedniej technologii. Biomasa uzyskana z paulowni wyróżnia się niewielką ilością wilgoci, co generuje minimalne koszty jej suszenia podczas suszenia na powietrzu w normalnych warunkach wilgotność utrzymuje się na poziomie 10-13%. Ponadto wartość opałowa jest trochę wyższa niż 50% wartości opałowej węgla – wynosi 4000-4500 kcal/kg. Oprócz tego charakteryzuje się niską zawartością zanieczyszczeń takich jak siarka (w porównaniu do innych rodzajów biomasy), co sprzyja dbałości o środowisko.

Dlaczego paulownia doskonale nadaje się na biomasę? – szybki wzrost ? nawet 7 m rocznie – 40-60 t biomasy w cyklu rocznym, 80 t w cyklu dwuletnim – niska wilgotność drzewa 2- absorbuje 100t/ha CO rocznie – bezpieczna, a nawet sprzyjająca środowisku

Do czego używana jest biomasa drzewna? – pelet, trociny ? produkcja biomasy 60-80 t/ha co 2 lata; energia 4500 kcal/kg; nie wymaga ponownego sadzenia przez 24 lata – bioetanol ? produkcja zielonej biomasy 60 t/ha rocznie; nie wymaga ponownego sadzenia przez 24 lata – drewno ? doskonała jakość o szerokim zastosowaniu w przemyśle meblowym, w produkcji zabawek, opakowań, instrumentów muzycznych, samolotów i jachtów – kwiaty paulowni są bogate w miód, bioaktywne substancje i antyoksydanty

Paulownia przyjazna środowisku Paulownia to drzewo o niezwykłych właściwościach także w sferze ekologii. Jej liście osiągają szerokość nawet 75 cm. Tak duża powierzchnia powoduje, że paulownia absorbuje dziesięć razy więcej dwutlenku węgla w porównaniu do innych gatunków drzew. Na przykład: 4 ha lasu paulowni w ciągu roku pochłania 13 ton CO? z atmosfery i w efekcie pozytywnie wpływa na zmianę klimatu. Dzięki temu paulownia jest odpowiednia dla ekologicznych projektów inwestycyjnych i do sprzedaży certyfikatów ekologicznych. Gminy mogą wykorzystać wsparcie publiczne, by zrealizować projekty ekologiczne z użyciem paulowni. Ponadto drzewo sprzyja rekonstrukcji gleby. Plantacje można zakładać na nieużytkach rolnych i ziemiach zniszczonych przez ludzką działalność. Jej rozbudowany system korzeniowy wzmacnia brzegi rzek i przeciwdziała erozji.

Dlaczego paulownia jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska? – gatunki paulowni absorbują dziesięć razy więcej dwutlenku węgla w porównaniu do innych gatunków drzew. Na przykład: 4 ha lasu 2paulowni w ciągu roku absorbuje 13 ton CO z atmosfery i w efekcie powoduje zmianę klimatu. Dlatego paulownia jest odpowiednia dla ekologicznych projektów inwestycyjnych i do sprzedaży certyfikatów ekologicznych. – przemienia nieużytki rolne w zielone pola uprawne

JAK SADZIĆ PAULOWNIĘ?

Paulownię można sadzić w okresie od kwietnia do sierpnia, jednak najbardziej dogodnymi miesiącami są maj (po przymrozkach) i czerwiec. Przygotowanie gleby należy rozpocząć nie później niż 8 tygodni przed sadzeniem (najlepiej w marcu). Zakupione sadzonki są od razu gotowe do sadzenia. Jeśli sadzenie drzewek jest planowane w ciągu kilku dni od daty dostawy, sadzonki powinny być przechowywane w słonecznym, osłoniętym miejscu, najlepiej pod folią. W tym czasie konieczne jest delikatne podlewanie, aby zapewnić korzeniom prawidłową wilgotność.

– wykorzystywana do rekonstrukcji gleby na ziemiach zniszczonych przez ludzką działalność. Wzmacnia brzegi rzek i przeciwdziała erozji. Gminy mogą wykorzystać wsparcie publiczne, żeby zrealizować projekty ekologiczne z użyciem paulowni. – drzewo jest alternatywą dla innych kultur rolniczych. Rozwój plantacji z powodzeniem może zastąpić inną produkcję i zapewnić utrzymanie miejscowej ludności.

  Wybór miejsca pod sadzenie Gleba:

Odpowiednia gleba dla sadzenia paulowni powinna cechować się dobrą przepuszczalnością, dobrze żeby była luźna, piaszczysta. Jeżeli jednak ziemia jest twarda, zbita można użyć dodatku piasku lub organicznych nawozów. Najlepiej by pH gleby wynosiło między 5 a 8,9. Głazy czy duże kamienie nie mogą występować do głębokości 6m, by nie zaszkodziły rozwojowi systemu korzennego. Natomiast poziom wód gruntowych powinien utrzymywać się na głębokości poniżej 2 m. Temperatura: Paulownia jest drzewem bardzo tolerancyjnym. Rośnie w temperaturze od -25 °C do + 45 °C. Szybki wzrost drzewa można uzyskać zapewniając mu możliwie jak najwięcej światła słonecznego. W związku z tym nie należy sadzić jej na zboczach od strony północnej lub obok innych plantacji, które mogą zacienić sadzonki paulowni. Jeśli plantacja jest narażona na dzikie zwierzęta, bezpieczniej będzie ogrodzić jej teren. W przypadku sadzenia paulowni na większej powierzchni, zakładania plantacji warto wykonać profesjonalne badanie gleby.

 Przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby zależy od wielkości powierzchni, na której zostaną zasadzone klony. W przypadku małej ilości sadzonek należy przygotować dołki 35 × 35 × 35 cm, najlepiej przy użyciu odpowiedniej wiertnicy glebowej. Następnie oczyszczamy dołki usuwając wszelkie zanieczyszczenia (kamyczki, gałęzie, itp.), tak by nic nie hamowało wzrostu korzeni. Dołek zaleca się wypełnić glebą z dodatkiem nawozu korzenie powinny być pokryte 2-3 cm warstwą gleby. Aby zapobiec gniciu, bezpośrednio wokół łodygi nie może utrzymywać się woda stojąca. W przypadku plantacji paulowni w szczególności należy skupić się na przygotowaniu gleby. Zbyt zbitą, twardą należy rozluźnić, by poprawić jej przepuszczalność (wykorzystać obornik, komposty). Trzeba także dokładnie odchwaścić cały teren, by sadzonki nie musiały walczyć o wodę i różne substancje odżywcze z innymi roślinami. Zaleca się naturalne usunięcie chwastów, jednak gdy jest to niemożliwe, można metodą chemiczną zrobić to najpóźniej osiem tygodni przed zasadzeniem. Nawożenie organiczne i mechaniczne odchwaszczenie mogą być przeprowadzone w jednym cyklu, na przykład przy użyciu orki. Na koniec warto wykonać talerzowanie, następnie bronowanie.

 Sadzenie.

Odległość między sadzonkami zależy od tego, w jakim celu chcemy wykorzystać drewno. W zależności od uprawę paulowni na biomasę czy drewno stosuje się różne modele sadzenia. Modele te zostały przedstawione w tabelach na następnej stronie.

Podczas sadzenia wyjmujemy całą sadzonkę wraz z ziemią z doniczki i w następujący sposób w zależności od rodzaju gleby umieszczamy w dołkach: – gleba gliniasta – umieszczamy sadzonkę we wcześniej przygotowanym dołku i zasypujemy bryłę korzeniową na wysokości 2-3 cm. – gleba piaszczysta – umieszczamy sadzonkę we wcześniej przygotowanym dołku i zasypujemy bryłę korzeniową na wysokości 4-5 cm. Po posadzeniu, trzeba podlać drzewka (ok. 3-5 litrami wody), uważając by nie zmoczyć liści ani łodyg.

  Nawadnianie

Paulownia w zależności od jakości gleby, rozstawu nasadzeń, a także warunków klimatycznych potrzebuje różnej ilości wody. We wszystkich przypadkach sadzonki muszą być podlane od razu po zasadzeniu. Nie należy dopuszczać do ?przelania” sadzonek, trzeba obserwować czy nie tworzą się kałuże, ewentualny nadmiar wody powinien być odprowadzony. Trzeba bardzo uważać, by zwilżać glebę wokół sadzonek, nie zraszać liści i łodygi. Najważniejszy jest pierwszy miesiąc po posadzeniu – korzeń musi mieć zapewnione optymalne warunki wzrostu. Również w lecie jest to bardzo istotna kwestia – najbardziej w tym okresie jest prawdopodobne, że ilość opadów będzie niewystarczająca. Nawadnianie nie jest konieczne przy opadach wynoszących 800 mm rocznie.

a) budowa systemu nawadniającego Paulownia może być także nawadniana systemem kropelkowym. Do systemu nawadniającego można zamontować regulowany kroplownik. W pierwszym roku wymagana jest instalacja po jednej linii nawadniania dla każdego rzędu. Sadzonki nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z wodą, podajniki muszą być umieszczone w odległości 50 cm od roślin, natomiast w przypadku gleby piaszczystej – 25 cm. System zraszający trzeba stale kontrolować (należy dostosować odpowiednią ilość wody do rodzaju gleby). W drugim roku, gdy korzenie się rozrosną, trzeba zainstalować drugą linię nawadniania dla każdego rzędu. Nawadnianie stosujemy 2-3 razy w tygodniu przez kilka pierwszych miesięcy. Kiedy system korzeniowy stanie się wystarczająco silny, konieczne jest zwiększenie ilości wody w dalszym okresie wzrostu roślin. W tym samym czasie zmniejszamy częstotliwość do 1-2 razy na tydzień. b) sztuczny system nawadniający Możliwe jest także nawadnianie korzystając z systemu wykopanych rowów między rzędami sadzonek w taki sposób, aby zapobiec tworzenia się stojącej wody wokół roślin. Przy takiej metodzie trzeba utworzyć centralne wzniesienie, na którym zostaną posadzone drzewka, a po obu stronach rośliny kanały, w których będzie mogła zbierać się woda. W tym przypadku częstotliwość nawadniania w ciągu pierwszych miesięcy powinna odbywać się do 7-15 dni, w zależności od ilości opadów, temperatury i zdolności drenażowych gleby. W drugim roku należy nawadniać co 15-20 dni, ponieważ wtedy pomiędzy rzędami możemy użyć większą ilość wody na większym terenie.

 Utrzymanie i pielęgnacja gleby Odchwaszczanie:

Usuwanie chwastów jest szczególnie ważne w początkowym okresie wzrostu, kiedy system korzeniowy dopiero się rozwija. Chwasty mogą utrudniać rozwój sadzonek, zabierając wilgoć i składniki odżywcze. Zaraz po posadzeniu trzeba odchwaścić obszar wokół sadzonek o promieniu 70cm i powtarzać ten proces regularnie w ciągu pierwszych 6 miesięcy. Z upływem lat paulownia daje coraz więcej cienia (ogromne liście), więc chwasty nie będą się już tak rozrastać. Zaleca się, aby na zimę nie usuwać opadających liści, co pozwoli użyźnić glebę.

Nawożenie:

Paulownia jest w stanie rozwijać się również na glebach o niskiej zawartości składników odżywczych. Jednakże, aby drzewa dawały dużą ilość surowca, rosły zdrowo, potrzebna jest gleba żyzna oraz bogata w składniki odżywcze. Na plantacjach zakładanych w celu produkcji biomasy, gdzie głównym celem jest zapewnić sadzonkom jak największą ilość światła, stosuje się nawożenie azotem wspomaga to proces fotosyntezy i zapobiega opadaniu liści. Przez pierwsze dziewięć miesięcy ilość nawozów należy zwiększać w miarę rozwoju drzew. W przypadku plantacji na biomasę zbiory są co 2-3 lata, zatem konieczne jest ciągłe, regularne nawożenie.

c) nawadnianie manualne najważniejsze, aby podczas podlewania sadzonek upewnić się, że strumień wody nie wymywa gleby z korzeni.

 Pielęgnacja i przycinanie

W plantacjach ukierunkowanych na produkcję biomasy ścina się tylko najniższe gałęzie na tyle, na ile ułatwi to przemieszczanie się maszyny. Na plantacjach przeznaczonych na produkcję drewna, przycinanie przeprowadza się tylko pierwszej wiosny po posadzeniu, aby uzyskać pnie proste, bez sęków. Pędy muszą być usunięte już w pierwszym roku, zanim staną się zdrewniałe, aby uniknąć śladów na drewnie w późniejszym okresie. Należy usunąć boczne odrosty, które pojawiają się między liśćmi i pniem, kiedy mają około 10-20cm. Należy bardzo uważać, aby nie naruszyć liści, gdyż mogłoby to spowodować uszkodzenie rośliny i zahamować jej rozwój. Przycinanie: Drzewa muszą być ścięte wiosną, w pierwszym roku po zasadzeniu. Tempo wzrostu nieprzyciętych drzew będzie wolniejsze. Sadzonkę należy ściąć ukośnie, ok. 5 cm nad ziemią. Metoda ta wzmacnia system korzeniowy i powoduje strzelisty, prosty wzrost. Po przycięciu pojawią się nowe pędy. Należy pozostawić jeden najsilniejszy pęd, a pozostałe ściąć. Z pozostawionego pędu wyrośnie dorosłe drzewo.

Paulownia jest dobrze znana w Chinach, Japonii i Korei, a od niedawna zdobywa Europę jako drzewo o szerokich możliwościach zastosowania.

BIZNESPLAN – DRZEWO TLENOWE /w biurze/

 

[contact-form]

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

 Zobacz inne projekty UFPS .