×

Światło dla Afryki

FORUM POLSKA ZANZIBAR BERLIN 19 CZERWIEC 2023

Spotkanie z Prezydentem Zanzibaru i przedstawicielami rządu Tanzanii i agend przedsiębiorczości z polską grupą biznesową

Prezydent Zanzibaru Husajn Mwinyi AKADEMIA WSB Paweł Urgacz i UFPS Jadwiga Stalmach

Ambasador Tanzanii JE Dr Abdallah Saleh Possi

Przedstawiciele rządu i polska grupa biznesowa

ZIPA Saleh Saad Mohamed i UFPS Jadwiga Stalmach

FORUM POLSKA UGANDA WARSZAWA 09 CZERWCA 2023 R

Spotkanie z przedstawicielami rządu Ugandy i agent przedsiębiorczości i biznesu z polską grupą biznesową.

Minister Spraw Zagranicznych Hon Okello Henny Oryem

UIA Morrison Rwakakamba

Przedstawiono potrzeby i propozycje dla rozwoju współpracy.

WSPÓŁPRACA EDUKACYJNA

AKADEMIA WSB DĄBROWA GÓRNICZA

AKADEMIA WSB DĄBROWA GÓRNICZA

Zacieśnianie współpracy pomiędzy Akademią WSB i UFPS a rządem Tanzanii

Omawianie możliwości współpracy;

Ambasadę Tanzanii reprezentuje Pani Angela Ngaillo

Akademia WSB Prorektor dr Rafał Rębilas i Dyrektor współpracy z zagranicą Paweł Urgacz

UFPS Prezeska Jadwiga Stalmach i Przewodniczący Rady Programowej Stanisław Skwarczek

WSPÓLPRACA

WORLD TRADE CENTRUM WARSAW

JacQues Tourel, Angela Ngaillo, Jadwiga Stalmach Angela Ngaillo, Raphael Zellah, Janusz Sobieraj,

Jaques Tourel

Spotkanie z Dogad Dogoui w COP Katowice podczas COP24 w Katowicach 2018 r.

 

Senior Business Consultant

Ambassador at WUSME

Chairman – Africa SMB Forum Founder AFRICAGORA

AFRICA SMB FORUM jest platformą powołaną do finansowania i łączenia afrykańskich MŚP z partnerami z całego świata. Powstała w 2012 roku, najpierw jako Club Afrykańskiego Małego i Średniego Biznesu, który zainicjował serię regularnych spotkań B2B dla firm pracujących na kontynencie afrykańskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dogad Dogoui z Jadwiga Stalmach

 

Spotkanie Dogad Dogoui w COP Katowice z UFPS i zaproszonymi gośćmi

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z Dogad Dogoui w COP Katowice z UFPS i zaproszonymi gośćmi grudzień 2018 r podczas COP 24 w Katowicach

 

 

 

Wizyta w Berlinie spotkanie z Prezydentem i rządem Tanzanii

Światło dla Afryki

Prezydent Tanzanii Jadwiga Stalmach Jacek Paciorek Marian Warzecha Mirosław Nowacki Rafał Zellah

         Po pierwszym spotkaniu z Ambasadorem Tanzanii w Warszawie zaprosiliśmy delegację do odwiedzenia Śląska.

Zaproszenie zostało przyjęte.

               Celem wizyty przedstawicieli Ambasady Tanzanii było zapoznanie się z potencjałem gospodarczym Polski z uwzględnieniem Śląska, szczególnie w sektorze energetycznym opartym na węglu kamiennym. Tanzania ma duże złoża węgla kamiennego oraz ogromne potrzeby energetyczne, gdyż obecnie pokrywane jest ok. 18% zapotrzebowania, które systematycznie i tak rośnie.

              Wizyta została przygotowana na roboczym spotkaniu na Śląsku 5-go grudnia 2014 roku, zorganizowanym przez współpracujące organizacje Unijny Fundusz Przedsiębiorczych Stowarzyszenia i Fundacji Światło dla Afryki.

         Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

            Pierwszym miejscem wizyty był Kraków na AGH największej polskiej uczelni, kształcąca specjalistów w górnictwie i energetyce i innych kierunkach Gości przyjęli:

  • Tomasz Szmuc, prof. dr hab. inż. – Prorektor ds. Współpracy;

  • Andrzej Tytko, prof. dr hab. inż. – Prorektor ds. Kształcenia;

  • Marek Cała, dr hab. inż. – Prodziekan Wydziału ds. Nauki, Finansów i Rozwoju;

  • Anna Ostręga, dr hab. inż. – Z-ca Kierownika Katedry ds. Badań, Współpracy i Rozwoju.

                 Spotkanie rozpoczął prof. Tomasz Szmuc, przedstawiając historię i dokonanie AGH, które datują się od roku 1913.

Uczelnia prowadzi 57 kierunków nauczania na 16 fakultetach i wypuściła do tej pory ponad

170 000 studentów. Równolegle na uczelni prowadzone są badania naukowe oraz na zlecenie przemysłu.

                Następnie Ambasador Tanzanii Philip Marmo przedstawił samą Tanzanię oraz cele i oczekiwania delegacji rządowej Tanzanii.

Tanzania jest republiką federacyjną powstała 24 kwietnia 1964 r. z połączenia dawnych kolonii brytyjskich, kontynentalnej Tanganiki (1961) oraz Zanzibaru (1963). Jest bardzo stabilnym państwem bez konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych, z dobrze funkcjonującymi organami rządowymi.

              Relacje między Polską a Tanzanią są bardzo dobre. Polska jest najszybciej rozwijającym się krajem, w bloku wschodnim i Tanzania jest żywotnie zainteresowana powtórzeniem tego sukcesu w Afryce Środkowowschodniej.

Tanzania jest ogromnym krajem o powierzchni prawie miliona km2, z ogromnymi bogactwami mineralnymi takimi jak złoto, diamenty, inne minerały oraz surowce energetyczne jak gaz, ropa naftowa i węgiel kamienny, który Tanzania chce wykorzystać jako źródło do produkcji energii elektrycznej, tak niezbędnej do rozwoju gospodarki kraju.

              Wizyta przedstawicieli Tanzanii w AGH ma na celu otwarcie drzwi między Polską i Tanzania celem przyśpieszenia rozwoju działalności górniczej i energetycznej w Tanzanii.

W Tanzanii są dwa uniwersytety w Dar Es Salaam i Dodoma, gdzie są wydziały górnicze i Tanzania kształci już na miejscu swoich specjalistów. Natomiast ze względu na potrzebę uzyskania szybkich rezultatów poszukiwane są ośrodki z doświadczeniem w tej dziedzinie i dlatego jedna z pierwszych wizyty w Polsce odbywa się na Śląsku, gdzie są bardzo duże tradycje w górnictwie i energetyce.

Tanzania to brama do całej Afryki Środkowowschodniej.

             Prof. Tomasz Szmuc potwierdził zainteresowanie polskiej strony we współpracy z Tanzanią. Już 7 studentów z Tanzanii, dzięki programowi UNESCO, odbyło studia w AGH. Sugeruje aby współpracę rozpocząć od małych kroków i stopniowo doprowadzić do sukcesu. Ważne by uczynić pierwszy krok.

            Prof. Marek Cała zaproponował aby do Polski przyjechało 2-3 zwiadowców, którzy dzięki letniemu programowi AGH (startuje w czerwcu 2015) będą mogli przejść praktyczne przeszkolenie a tym samy przekazać własne wrażenia i potwierdzić potencjał edukacyjny AGH. Górnictwo w Polsce rozwija się ostatnio wolniej ale doświadczenie i potencjał edukacyjny jest ogromy a więc można to wykorzystać do współpracy z zagranicą co już od lat jest prowadzone z dobrymi rezultatami. Polska ma 120 lat doświadczeń w ocenie ryzyka pożarowego w górnictwie oraz wentylacji kopalń i jest to wiedza stricte praktyczna.

              Prof. Andrzej Tytko, prorektor do spraw kształcenia podkreślił dobre relacje z Wietnamem, Chinami i Japonią oraz krajami afrykańskimi: Burundi, Zambia, Kongo, Republika Południowej Afryki. AGH jest bardzo aktywne zarówno ucząc studentów z zagranicy w Krakowie, jak i wspomagając zaprzyjaźnione ośrodki szkoleniowe za granicą. W AGH prowadzi się studia w języku polskim jak i angielskim, który jest jednym z języków urzędowych w Tanzanii.

            Dr Anna Ostręga wspomniała o bogatym doświadczeniu AGH w rewitalizacji terenów po górniczych.

AGH z lokalizacją w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem największe złoża mineralne w Polsce: Śląsk, Bełchatów, Lublin, położone w promieniu 300 km od AGH.

            Ambasador Philip Marmo podkreślił nastawienie Tanzanii na kształcenia własnych kadr na miejscu oraz kształcenie nauczycieli akademickich za granicą. Podatki płacone przez przedsiębiorstwa górnicze mają być przeznaczane właśnie na kształcenie. W obecnych czasach rynek Tanzania jest bardzo chłonny na inżynierów górnictwa i energetyki.

Z tymi poglądami zgadza się prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś były rektor AGH od 2005 do 2012;

Profesor Antoni Tajduś ocenia, że największe osiągnięcia może odnieść następujący model:

  • techniczne szkoły średnie w Tanzanii;
  • studia inżynierskie w Tanzanii;
  • studia magisterskie w Polsce + szkolenie kadr dla szkół i uczelni Tanzanii.

AGH ma przygotowane programy praktyk w Polsce (elektrownie, kopalnie), tak aby student np. z Tanzanii poradził sobie na studiach magisterskich.

          Prezes Fundacji ŚdA Julius Zellah podziękował wszystkim za organizację spotkania na Śląsku oraz udział w tym spotkaniu. Zwrócił uwagę na problemy wizowe jakie mają studenci z Tanzania, po tym jak została zlikwidowana Ambasada RP w Dar Es Salaam w Tanzanii. Wnioski wizowe trzeba składać przez Ambasadę RP w Nairobi w sąsiedniej Kenii. Niestety procedury często nie kończą się pozytywnie. W umowach między Polską a Tanzanią warto zawrzeć wsparcie w kwestiach wizowych.

Zapotrzebowanie medyczne Tanzanii

Przedstawiciele Ambasady Tanzanii, Fundacji ŚdA, Unijnego Funduszu Przedsiębiorczych Stowarzyszenie oraz TAMEH spotkali się na tradycyjnym polskim obiedzie w krakowskiej restauracji  Chłopskie jadło.

Kontynuowane były rozmowy o innych potrzebach Tanzanii. Ambasador podkreślił konieczność wzmocnienia Tanzańskiej służby zdrowia. Obecnie jest pilna potrzeba wybudowania 20 szpitali wojewódzkich oraz co najmniej 1500 przychodni rejonowych w całej Tanzanii. Również sam system opieki medycznej potrzebuje stworzenia spójnego i dobrze funkcjonującego systemu usług medycznych obejmującego cały kraj. Ambasador osobiście otacza opieką jeden ze szpitali i wie o dużym zapotrzebowaniu na wykwalifikowany personel zarówno lekarzy jak i pielęgniarki. Ośrodki zdrowia w Polsce, szczególnie związane z rehabilitacją oraz chorobami serca, oraz uczelnie medyczne mają być celem następnej wizyty przedstawicieli Tanzanii. Natomiast zanim wykształcą się nowe kadry zarówno za granicą, jak i w Tanzanii, potrzebni są lekarze i pielęgniarki już teraz. Tanzania jest gotowa przyjąć do pracy personel medyczny z Polski i Europy oferując miejsca pracy oraz adekwatne wynagrodzenie.

Ambasador poprosił o starania w tej sprawie, gdyż osobiście ten temat leży mu na sercu i chciałby go jak najszybciej urzeczywistnić. Nasze Stowarzyszenie Unijny Fundusz Przedsiębiorczych podjęło się tego wyzwania i zorganizowania stosownego projektu.

          Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej

               Tauron Ciepło

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

                Celem wizyty było zapoznanie się z działającym obiektem przemysłowym, jako przykład możliwości technologicznych do wykorzystania przy budowie elektrowni cieplnych w Tanzanii. Zakład Wytwarzania Nowa znajduje się na terenie spółki ArcelorMittal Poland (dawna Huta Katowice). Gospodarzem był Stanisław Skwarczek   członek zarzadu TAMEH, który niejednokrotnie bywał w Afryce i może koordynować współpracę ze strony Polski, a po obiekcie oprowadzał Grzegorz Jagiełka  Kierownik działu ruchu.

             Wizytujący mieli możliwość zobaczyć na żywo pracujący obiekt i stosowane w nim technologie wykorzystywane w energetyce, które będzie można zastosować w Tanzanii ? transfer technologii.

W elektrowniach cieplnych stosowane są różne rodzaje paliw: miał, węgiel gruby oraz pelety a więc paliwo pochodzenia rolniczego, co jest niezwykle ważne, gdyż Tanzania jest krajem rolniczym (70% PKB). W Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami, 15% spalanego paliwa ma stanowić biomasa.

Po wizytacji elektrociepłowni goście spotkali się z gospodarzem Stanisławem Skwarczkiem

Strony wstępnie ustaliły, że następne spotkanie odbędzie się w Berlinie 25-go stycznia 2015 r. Będą przedstawiciele ministerstw Tanzanii, którym będzie można zaprezentować możliwości polskich przedsiębiorstw we współpracy z Tanzanią. Zainteresowane strony wymienią się listami intencyjnymi, co ma być oficjalnym początkiem wieloletniej współpracy.

 Berlin 26.01.2015

                        Podczas wizyty z władzami Tanzanii w Ambasadzie w Niemczech, Prezydentem Tanzanii Jakaya Kikwete i Ministrem Zdrowia Tanzanii dr Seif Rashid`Em które odbyło się dnia 26.01.2015 w Berlinie; przekazaliśmy Państwa listy intencyjne omówiliśmy  aspekty współpracy.

            W trakcie spotkania z Minister Zdrowia został zaznajomiony z ofertą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawach związanych z kształceniem kadr medycznych dla Tanzanii na wszystkich wydziałach Uniwersytetu oraz o możliwości szerokiej współpracy zarówno jeśli chodzi o edukację jak i inne formy współpracy naukowo badawczej.

Otrzymał też wszelkie informacje odnośnie formy opieki medycznej i jej modelu , który obowiązuje w Polsce zarówno jeśli chodzi o jej dostępność dla indywidualnego pacjenta jak i możliwość korzystania z opieki medycznej na warunkach komercyjnych. Wskazano również na możliwość budowy na terenie Tanzanii takich obiektów jak szpitale czy lokalne ośrodki zdrowia.

Zaproszono Ministra do przyjazdu w odpowiednim dla niego czasie do zapoznania się z możliwościami na miejscu zarówno z Uniwersytetem Medycznym, jego możliwościami jak i poznanie typowych obiektów służby zdrowia w Polsce, w tym szpitala klinicznego w Katowicach-Ochojec.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

          Na spotkaniu z Prezydentem Tanzanii przedstawiono działalność Fundacji ?Światło dla Afryki? opisując jej dotychczasowe osiągnięcia jak i dotychczasowe formy pomocy dla Tanzanii.

W końcowej części podkreślono, że istnieją jeszcze inne znaczące  możliwe formy współpracy, które zaprezentował Unijny Fundusz Przedsiębiorczych Stowarzyszenie w tym w zakresie kształcenia studentów z Tanzanii:

> na Akademii Górniczo ? Hutniczej w Krakowie na wielu wydziałach w tym szczególnie związanych z górnictwem i energetyką, możliwości rozwoju energetyki w Tanzanii poprzez budowę kilku elektrowni w oparciu o istniejącą technologię firmy  Tauron.

> na Śląskim Uniwersytecie Medycznym na wielu wydziałach, konsultacje ze specjalistami przy organizacji systemu usług medycznych, budowy szpitali specjalistycznych i lokalnych ośrodków zdrowia.

Wskazano również na możliwość budowy w Tanzanii obiektów handlowych, jak i transfer technologii  związanych z OZE w tym ekologiczny system pyrolizy DIVUM recykling opon, tworzyw sztucznych, odpadów komunalnych, po przemysłowych, po rolniczych.

                     Prezydent Tanzanii podziękował za dotychczasową pomoc i współpracę. Wyraził zainteresowanie propozycjami, których szczegóły muszą być określone na odpowiednim szczeblu przez upoważnionych przedstawicieli Tanzanii i Polski.

Obecnie wspólnie wypracowujemy najlepszą strategie współpracy dla każdej ze stron, która zaowocuje wspólnie satysfakcjonującymi profitami.

Opublikuj komentarz