ZAPRASZAMY do kreowania projektu humanitarnego z Ochrony Środowiska i Klimatu

Green Bridge Europe Africa”

PARTNERSHIP

Projekt, który tworzymy z Partnerami, cieszy się dużym zainteresowaniem i przyłączają się do nas nowi Partnerzy ze swoimi innowacyjnymi technologiami, doświadczeniami które wpisują się w ochronę środowiska

„Zielonego Ładu” MISJA – Edukacja z CELEM – Przedsiębiorczość.

Budując w UFPS zespół do efektywnej współpracy staramy się zapraszać podmioty które etycznie współpracują i wypracowują takie mechanizmy które można szybko i efektywnie zaimplementować w krajach afrykańskich z wykorzystaniem ich zasobów naturalnych i potencjału ludzkiego.

Dopracowujemy takie projekty, które są efektywne, uwzględniając wszystkich marzenia.

Jak; edukacja, rolnictwo, przetwórstwo, budownictwo, energetyka, medycyna, projektowanie, logistyka, turystyka i inne.

Otrzymujemy od partnerów różnorodne propozycje; m.in. innowacyjne technologie, możliwości budowania partnerstw, finansowania, stref ekonomicznych.

Zapraszamy włodarzy miast do nawiązania partnerstwa z miastami w Tanzanii i innymi w krajach afrykańskich.

Nawiązaliśmy współpracę z dąbrowską Akademią WSB która kształci na wielu kierunkach międzynarodowych studentów, doktorantów, przyszłą kadrę.

Tworząc projekt „Green Bridge Europe Africa”

pokazujemy i wdrażamy doświadczenia wykorzystując możliwości technologiczne jak e-lerning

Program

EDUKACJA;

na różnych szczeblach szkolnictwa, z programami celowymi (konkretne zawody)

programy przystosowania do zawodów /z różnych branż w zaleznośći od partnera

TRANSFER DOŚWIADCZEŃ

– reindustralizacja

– tworzenie zielonych stref ekonomicznych

WYMIANA

– kadr

– uczniów/ studentów

Tworzenie wspólnych projektów budując PARTNERSTWA

Współpracujemy z różnorodnymi partnerami, jednostkami międzynarodowymi którzy mają dostęp do publikacji i patentów ze świata nauki; biotechnologi, techniki z NASA, innowacyjnych technologii (którzy potrafią poruszać się po organizacjach i współpracować z różnymi ekspertami ze świata).

Wśród tematów;

> Budowa elektrowni fotowoltaicznej w najnowszej technologii patenty inżyniera z NASA

> Budownictwo modułowe z uwzględnieniem termotechnologii patent NASA połączone z włóknami bazaltowymi z których powstają m. in druty podporowe, ościeżnice okienne, drzwiowe, zastosowane do budowy mostów, nabrzeży, kontenerów, budowa jachtów, elementy do samochodów, zbiorniki na wodór,

> Rozwój rolnictwa; dla plantacji owoców, warzyw, zbóż, hodowla ryb, insektów, zwierząt, in

wybudowanie zakładów przetwórstwa np. zbóż, owoców, warzyw; na mąkę, miąższ i:

* na użytek lokalny i eksport świeżych i przetworzonych

* dalsze procesy przetworzenie na kosmetyki, farmaceutyki

* inne

> nawozy bio np. kwasy humusowe z mniejszą absorcją wody a większą wydajnością

> hodowla warzyw, owoców metodą hydrologiczną, kilka zbiorów w roku

> sprzęt dla rolnictwa

> Biogazownie( energia do wykorzystania w zakładach własnych i sprzedaż na zewnątrz !) wykorzystujące odpady m.in z zakładów przetwórstwa

> Zastosowanie innowacyjnej technologii HTC HYDROTEHMAL CARBONISATION w Zakładach Przetwórstwa Odpadów Komunalnych, rolniczych na biopaliwo >energie > syn gaz > wodór > nawozy

do zastosowania jako paliwo w komunikacji kolejowej, autobusowej, TIR, zastosowanie w zakładach pracy, mieszkalnictwie, biurowcach i inne

> Zakłady przerobu odpadów; m.in plastiku, po medycznych , trudnych

> Cienkowarstwowe powłoki termoizolacyjne do zastosowania na obiektach; zewnątrz, wewnątrz, dachach, liniach przesyłowych ( zastosowanie w budownictwie, przesyłach, materiałach budowlanych i inne )

> MEDYCYNA edukacja, wymiana specjalistów, mobilne punkty, budowa szpitali specjalistycznych, wyposażenie (np., wykorzystując najnowsze technologie m. in okulistyka)

> TURYSTKA – poznając bliżej region możliwości naturalne, kulturę, tradycje, kadrę opracowujemy strategie i promocję dla touroperatorów w powiązaniu z innymi branżami zapraszając inwestorów do budowy hoteli, infrastruktury ( np. turystyki medycznej, agroturystyki )

> EDUKACJA szkoły wyższe i średnie branżowe

wymiana kadr, studentów, stypendia, praktyki i inne; programy współpracy ! część już omówiona i rozpoczęły się działania. Jak Akademia Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej z innymi Kampusami, wcześniej wizyty i omówienie współpracy z Akademią Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Zapraszamy do rozmów uczelnie rolnicze, techniczne i inne

> BIZNESOWE wymiana, współpraca przy tworzeniu stref ekonomicznych, przedsiębiorstw lokalnych przedsiębiorców ; jak projektowanie, wyposażenie, technologie, kadrę, edukację, inne

> INNE „Budując PARTNERSTWO

polepszając byt, godność przez edukację i przyuczenie do zawodu organizujemy miejsca pracy polepszyć byt jak możliwość posiadania własnego domu/mieszkania, własnej firmy i inne potrzeby (medyczne, edukacyjne, kulturalne itd)

ZAPOBIEGAMY ! niepotrzebnej emigracji !

A PODĄŻAMY DO WSKAZANEJ MIGRACJI;

* EDUKACYJNEJ,

*PARTNERSKIEJ,

DO miłego zobaczenia i działania!!!* BIZNESOWEJ !!!

Prezeska

Jadwiga Stalmach

Przewodniczący Rady Programowej

Stanisław Skwarczek

Możesz również polubić

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *