×

Solaris – OZE

                  Odnawialne Źródła Energii

 

          Rozwój cywilizacyjny, gospodarczy zwiększa zapotrzebowanie na energie elektryczną, ale znane nam procesy wytwarzania energii niestety przyczyniają się też do niszczenia, zanieczyszczania środowiska.

Jak mieć energie i dbać o środowisko ?

Jak zawsze natura sama nam podpowiada ? Odnawialne Źródła Energii, są blisko nas i możemy z nich korzystać, rozwój nauki sprawia, że sięgamy po różne rozwiązania przyjazne człowiekowi i środowisku.

Wieje wiatr  wytwarza energie

Świeci słońce  wytwarza energie

Woda faluje  wytwarza energie

Geotermalne wody – wytwarzają energie

Biomasa   z roślin energetycznych, odpady – wytwarzają energie, gaz

Ogniwa paliwowe

Inne
Nasi członkowie, współpracujący z UFPS są autorami własnych patentów na elektrownie w wersji OZE.

        Dzięki zastosowaniu tych technologii, można zyskać niezależność energetyczną, gazową dla np. gminy, województwa zyskując czyste powietrze, dobrą atmosferę, pobudzenie rozwoju gospodarczego przez m.in. nowe miejsca pracy w rolnictwie i przemyśle.

             Innowacyjność bioelektrowni ELECTRA  polega na:

1. Innym niż w pozostałych technologiach przygotowaniu substratu: a w mikserze, efekt ? uzyskanie substratu o wielkość cząstek około 1 mm 76 skrócenie czasu wy-gazowania do podanego poziomu b. w mikronizerze, efekt ? uzyskanie substratu o wielkości cząstek około 10 ? 80 ? z jednoczesnym rozbiciem błon komórkowych ? bardzo znaczące skrócenie czasu wy-gazowania do podanego poziomu)

2. Innym niż w pozostałych technologiach mieszaniu substratu  mieszadłem szczelinowym, efekt  substrat znajduje si w stanie permanentnego nieliniowego mieszania  skrócenie czasu wy-gazowania do podanego poziomu

3. ustawieniu mieszadła szczelinowego pod takim kątem aby przy wyprowadzaniu z komory fermentacyjnej osadu po-fermentacyjnego automatycznie usuwał wszystkie mineralne zastoiny przydenne, efekt 1 ? budowy prostych konstrukcyjnie komór fermentacyjnych o prostym dnia, efekt 2  brak w komorze mineralnych zastoin przydennych co gwarantuje tak sam pojemność komory fermentacyjnej i nie wpływa negatywnie na proces wy gazowania

4. Kontroli utrzymania substratu w komorze fermentacyjnej w stanie mieszaniny jednorodnej metod tomografii komputerowej, efekt ? możliwość natychmiastowej ingerencji w przypadku zauważenia na monitorze rozpoczęcia się procesu sedymentacji substratów

5. Zastosowanie do oczyszczania wody nad osadowej i powrotnej wody technologicznej (po odwirowaniu osadu po-fermentacyjnego) mikro oczyszczalni, efekt  bezproblemowe ponowne wykorzystanie wody do procesu technologicznego bez zagrożenia przekroczenia w komorze progu azotowego i możliwość zrzucenia ewentualnej nadprodukcji wody w klasie czystości II/I do każdego zewnętrznego zbiornika lub cieku wodnego

6. Wykorzystanie wody technologicznej w obiegu ciągłym (system zamknięty), efekt 1  oszczędność wody, efekt 2  zmniejszenie wydatku cieplnego na podgrzanie wody (substratu) przed wprowadzeniem do komory fermentacyjnej

7. Produkcja z osadu fermentacyjnego dowolnego gatunku granulowanego nawozu organicznego, efekt ? istotna zmiana wskaźników ekonomicznych bioelektrowni i biogazowni ELECTRA?

8. Wykorzystanie do produkcji nawozu organicznego wszystkich ubocznych produktów powstających w procesach bioelektrowni i biogazowni ELECTRA?: a. siarki z odsiarczania biogazu b. azotu z retentatu po oczyszczaniu wody nad osadowej i wody procesowej z odwirowania lub prasowania osadu po-fermentacyjnego efekt 1 ? rozszerzenie bazy gatunkowej produkowanych nawozów o nawóz siarczanowy (siarczanowo ? amonowy w przypadku mokrej metody odsiarczania biogazu, lub siarczanowo wapniowy w przypadku suchej możliwości odsiarczania biogazu), efekt 2 ? możliwość dodatkowego uszlachetnienia nawozu o dodatkowe porcje azotu

w trakcie badań:

9. zastosowanie w bioelektrowni i biogazowni ELECTRA  suchej metody odsiarczania wykorzystując mineralny sorbent haloizyt, efekt 1   zdecydowanie nisze koszty instalacji do odsiarczania, efekt 2   po zgranulowaniu uzyskanie gotowego produktu nawozowego, bez konieczności poddawania produktu dodatkowym procesom produkcyjnym.

 

 

Elektrownie Słoneczne 

Ochrona środowiska naturalnego

Osiągnięcie niezależności energetycznej

Obniżenie kosztów zakupu energii

                 Chcemy by Słońce zapewniało dostatnie życie !

Redukcja kosztów przez zmniejszenie zużycia i lepszego zarządzania energią

Oszczędności finansowe wynikające ze zmniejszenia zużycia energii i zastosowanie markowych produktów

Możliwość sfinansowania inwestycji wdrożenia 100 % ze spłatą w ESCO lub ratach B2B

pełna obsługa kredytowo-leasingowa

Możliwość finansowania w modelu PPP

Kompleksowa usługa projektowo-techniczna od pomysłu do wdrożenia

Stały nadzór i opieka od pierwszego kontaktu po jego zakończenie

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach klienta komercyjnego i JST

Modernizacja, instalacja oświetlenia LED.

           Społeczności  dzięki energii przetwarzanej w elektrowni słonecznej, technologią paneli fotowoltaicznych rozwinęła się na takim poziomie że jest możliwe stworzenie elektrowni przemysłowej  i uzyskiwanie dochodu dzięki sprzedaży energii elektrycznej do sieci energetycznej.

          

Nasi stowarzyszeni dysponują wieloma projektami w technologii OZE i coraz nowocześniejsze zastosowania są prezentowane.

Zapraszamy !

 

Opublikuj komentarz