Kongres Kobiet    Kongres Kobiet

Celami Stowarzyszenia są: 
1) działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn,
2) działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym i publicznym,
3) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział w życiu społecznym, politycznym i publicznym,
4) działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.

Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin:

1.     Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).

2.     Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

3.     Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.

4.     Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz rów­nych szans i możliwości kobiet.

5.     Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.

6.     Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia In vitro).

7.     Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.

8.     Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej).

9.     Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.

10.  Troski o status i prawa kobiet wiejskich.

 Kongres Kobiet Województwa Śląskiego

Ze zdrowiem nam do twarzy to jeden z paneli, prowadzony przez

                       moderatorkę – Jadwigę Stalmach,

na III Kongresie Kobiet Województwa Śląskiego motyw przewodni

Miejsce kobiety jest na szczycie , Katowice ul. Ligonia 46, Urząd Marszałkowski,

sala Sejmu Śląskiego 16 kwietnia 2016 r. od godz. 09.00  18.30

Zapraszam na panel  Ze zdrowiem nam do twarzy  godz. 13.15-14.15

Kobieta zdrowa psychicznie i energetycznie

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1095116547213001/

Zdrowie to dar o który należy dbać przez całe swoje życie. Rodzimy się z boskim pierwiastkiem i rozwijamy go przez całe swoje życie. Co na myśli to w zdrowiu – zdrowie psychiczne oddziałuje na fizyczne, usuwanie z podświadomości blokujących nas wzorców, myślowych oraz zachowań . To co kreujesz to otrzymujesz- doprecyzowanie wizji, aby otrzymać to co chcemy. Gdy nadwaga spotka odwagę, profilaktyka czy leczenie ? ? te i inne zagadnienia omówimy podczas panelu z naszymi panelistami

dr Ewą Molka, Laurą Kozowską,  Piotrem Cieszewskim, Agnieszka Bojda, Adamem Kin, Monika Honory.

Motto   Każdy wielki rezultat, każde zwycięstwo i sukces jest konsekwencją działania pełnego pasji, energii, zaangażowania, motywacji i pozytywnego nastawienia?, zapewne to motto to drogowskaz dla kobiet których miejsce jest na szczycie !

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/vb.100001439981589/1094358930622096/?type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=vb.100001439981589&type=2

Działania Kongresu Kobiet trwają codziennie !

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

Dziennik Zachodni Wybieramy 50 najbardziej wpływowych kobiet województwa śląskiego

Rozpoczynamy plebiscyt 50 najbardziej wpływowych kobiet woj. śląskiego. Oto 100 kandydatek, które naszym zdaniem wyróżnia działalność dla regionu, a także talent, przedsiębiorczość, troska o sprawy społeczne. Wszystkie dowodzą, że kobiety w biznesie czy polityce, w samorządzie czy na uczelni, są równie skuteczne jak mężczyźni, a nierównowaga płci w życiu to marnowanie potencjału kobiet.

Chcemy, Drodzy Czytelnicy, abyście w głosowaniu wybrali z zaprezentowanej setki przedsiębiorczych kobiet te, które, waszym zdaniem, powinny znaleźć się w gronie 50 najbardziej wpływowych.
Pierwsza edycja plebiscytu odbyła się w 2009 r., laureatką została Krystyna Bochenek, wtedy wicemarszałek Senatu. Zapraszamy do głosowania.

Jadwiga Stalmach

Nominowana Jadwiga Stalmach

z rodu historycznie związanego z polskością na Śląsku.
Mama Marianna społeczniczka, promotorka kultury i turystyki.
To po niej zrealizowałam pierwszy zawodowy etap pracownika biura podróży, organizując liczne wyjazdy dla rożnych branż branż jak Pociąg Przyjaźni dla hutników, wypoczynkowe wyjazdy dla górników, podróże po Europie dla kolejarzy i wiele innych ciekawych wyjazdów poznawania krajów i regionów Europy, rejsy statkami i wyjazdy pociągiem dla kobiet.
Promowałam w autorskim projekcie Polskę w Wizerunku Świata, jak i przy współpracy z Ambasadami promowałam kraje i regiony świata na autorskich imprezach plenerowych i medialnych, wychowałam kilkadziesiąt pokoleń dla branży turystycznej.
Druga część życia jako społeczniczka, Prezeska Unijnego Funduszu Stowarzyszenia, organizowałam Pikniki Gospodarcze, Europejski Piknik Gospodarczy z okazji piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w WPKiW w Chorzowie, promując idee Unii Europejskiej, społeczeństwa informatycznego, innowacyjne polskie technologie, energooszczędność w projekcie ?Od małego do dużego energooszczędnego? pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Projekt Zadbaj o Siebie promując zdrowy styl życia jak ?Nie tyj bezmyślnie?. Projekt Solaris OZE polskie technologie budowa elektrowni fotowoltaicznych, biogazownio/elektrowni, hybryd z wykorzystaniem drzew Oxytree Paulownia Clon in Vitro 112 , szybko rosnących i redukujących CO2. Pomysły wizerunkowe dla miast. gmin, przedsiębiorstw, rolników, sponsorów w CRS PR ?Posadźmy po 1050 drzew Oxytree na 1050 lecie państwa Polskiego? Zróbmy coś dobrego dla Siebie i naszej planety Ziemi.
O tych i innych projektach na www.ufps.pl

Gala

50-wplywowych-kobiet-250-wplywowych-kobiet

wplywowe-kobietygala-8

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

Kobieta zdrowa psychicznie i energetycznie 08 marca 2016 r

              moderatorka – Jadwiga Stalmach

Zdrowie to dar o który należy dbać przez całe swoje życie.

metis-08-03-panel-zdrowie

1/. Rodzimy się z boskim pierwiastkiem i rozwijamy go przez całe swoje życie Jak?

Agnieszka Bojda – socjolożka, trenera rozwoju osobistego

Adam Kin – fizjoterapeuta, trener rozwoju, coachingu

2/. Miłość rodzicielska, dziadów, rodziny, nauczycieli, partnerów każda ważna TAK ?

Adam Kin   jako terapeuta

Agnieszka Bojda   jako trenerka

3/. Kochane dziecko jest zdrowe i będzie zdrowe w przyszłości, dziewczynka będzie partnerką dla chłopczyka i wzajemnie TAK 

Agnieszka Bojda -ma 2 córeczki rozwija talent i predyspozycje z którymi się rodzimy rozwijamy przez…

Adam Kin   pomaga rodzicom jak kształtować dzieci na partnerów dla przyszłych partnerek, które będą czuły się dobrze

4/. Co kreujesz to otrzymujesz– doprecyzowanie wizji, aby otrzymać to co chcemy

Adam Kin   prowadzisz warsztaty dla par

Agnieszka Bojda   rekrutuje pracowników dla firm

5/. Nasze odczucia fizyczne to ataki energetyczne TAK  Jak się chronić ? Budujmy ekrany/tarcze/…. ochronne dlaczego ?

Agnieszka Bojda  uważasz, że każdy ma potencjał myślenia i koncentracji, aby ..

Adam Kin  odczuwasz ludzkie emocje, które Tobie podpowiadają, co.

Taki przekaz został przekazany uczestniczkom i uczestnikom Dnia Kobiet organizowanego przez;

METIS i KONGRES KOBIET ŚLASKICH

metis-08-03dsc01132metis-dyr

Bardzo miłe spotkanie !!!

metis-zabawa-2metis-8-marca-zespolmetis-zabawa-sala

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

IV KONGRES KOBIET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

                                17 marca 2017

    JESTEŚMY RÓŻNE. JESTEŚMY RAZEM

>> My Kobiety Solidarne z kobietami świata, debatujemy, tańczymy, maszerujemy !!!

>> Silesia jest Kobietą mówione historie o naszych prababka, babciach, matkach.

Ocalić od zapomnienia historie kobiet w życiu publicznym, naukowym, zawodowym w projekcie Śląski Szlak Kobiet.

Jak się robi miasto przyjazne kobietom, sprzyjające równym szansom, zielone i piękne życzliwości to tym mówił Prezydent Miasta Słupska Robert Biedroń.

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1394993983891921/

http://www.dziennikzachodni.pl/strona-kobiet/tu-zyje/a/silesia-jest-kobieta-iv-kongres-kobiet-wojewodztwa-slaskiego,11893664/

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,21513839,robert-biedron-na-kongresie-kobiet-w-katowicach-miasto-nalezy.html