SZANOWNI PAŃSTWO !

Zrealizowaliśmy i realizujemy sami jak i uczestniczymy w wielu projektach.

Pikniki Gospodarcze

Cel łączenie przedsiębiorczości z nauką, w rytmie muzyki, prezentacja innowacji w różnorodnym anturażu.

To swoiste łączenie światów kultury i gospodarki sprawdza się i jest na taką formę zapotrzebowanie w społeczeństwie.

W nieskrępowanej atmosferze łatwiej wypowiadać myśli twórcze i kreatywnie przechodzić do realizacji pomysłów, w gronie doświadczonych przedsiębiorców, polityków, naukowców.

Pierwszy Piknik

Odbył się 04.07.2008 r. w Hotelu ?Stadion Śląski

Gospodarzami pikniku były Jadwiga Stalmach Prezes UFPS, Dorota Marzec

Inauguracja cyklu – Społeczeństwo informacyjne

E-Gospodarka Michał Laskowski – Inforg Katowice

Dyskusja z udziałem posłów, przedsiębiorców, naukowców.

Gwiazdą wieczoru był Edwarda Simoniego, czyli łączymy świat biznesu ze światem kultury.

Z udziałem lokalnych mediów, TVS .

Drugi Piknik

Odb się 03 i 04.10.2008 r. w Klubie NST ?Marchołt? Katowice ul. Warszawska 37.

Gospodarzami pikniku byli Jadwiga Stalmach Prezes UFPS, Aleksander Fiszer Prezes NST ?Marchołt?.

W dniu 03.10 o godz. 11.00 debata z prezentacją e- gospodarka, praca, nauka energetyka, media, z konsultacjami,

 • Prof. Jerzy Buzek Poseł Europarlamentu e- gospodarka
 • Michał Laskowski – Inforg Katowice – zarządzanie projektami
 • Prof. Krystyna Doktorowicz e- media
 • Stanisław Lis – Hektor Tarnów ?fabryka pomysłów
 • Eugeniusz Ling – SkyCash płatności mobilne e- finanseRecital Andrzeja Rudnego z Subito.

W dniu 04.10.2008 r. konsultacje ze specjalistami od pozyskiwania środków unijnych.

Gwiazdą wieczoru b Jam Session Rawy Blues ? jedna z trzech oficjalnych tego typu imprez towarzyszących wydaniu festiwalu Rawa Blues.

Z udziałem lokalnych mediów, TVS.

Trzeci Piknik

Odbył się 17 ? 23. 11. 2008 r. w Hali Wystaw Kapelusz w WPKiW

Gospodarzami pikniku byli Jadwiga Stalmach Prezes UFPS, Andrzej Kotala Prezes WPKiW.

Silesia Auto Moto Show

Wystawa i sprzedaż samochodów takich marek jak; FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, SKODA, CITROEN z rabatem wg opracowanego projektu FIO.

Prezentacja energooszczędnych lamp LED z procedurą ESCO.

Motywem przewodnim była prezentacja innowacyjnych systemów parkowania proekologicznych i powierzchnio oszczędnych.

Pokazy mody prezentowane przez Agencję Artystyczną Modelek i Modeli Gabiela Models.

Z udziałem lokalnych mediów.

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

Sprawozdanie z przedsięwzięcia

SERCE DLA PARKU

Europejski Piknik Gospodarczy

Partnerstwo z Unią- Europa dla Obywateli?

1. Europejski Piknik Gospodarczy odbył się w planowanym terminie – 1-2 maja 2009r.

2. Miejsce realizacji:

?Duża Łąka?? na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

3. Zrealizowano cel projektu, który w swym założeniu dotyczył zaakcentowania wagi rozwijania innowacyjności i kreatywności szczególnie dzieci i młodzieży dla rozwoju kompetencji osobistych, zawodowych, społecznych oraz związanych z przedsiębiorczością, a także pomyślności wszystkich członków społeczeństwa europejskiego. Cechy te przejawiały się w prezentacjach uczestników Europejskiego Pikniku Gospodarczego, uczestnictwie w grach integracyjnych i przybliżających kraje UE, kontakcie zwiedzających i uczestników z nowatorskimi rozwiązaniami proekologicznymi oraz możliwością spotkania osób z ościennych krajów, jak i możliwość bezpośrednich rozmów z posłami RP i Euro Parlamentu, przedsiębiorców, naukowców, grup inicjatyw społecznych itp.

Przedsięwzięcia te połączone były jednym hasłem „Partnerstwo z Unią- Europa dla Obywateli”.

4. Zrealizowane przedsięwzięcia:

Podróż przez Europę bez granic ? gra edukacyjna w terenie z elementami toru sprawnościowego i quizu na temat krajów Unii Europejskiej.

Muzyczne przeboje i tańce integracyjne zjednoczonej Europy  wspólna dziecięco-młodzieżowa zabawa z elementami prezentacji ludowych tańców integracyjnych z krajów Unii Europejskiej

Prezentacja krajów UE   Prezydencja Czech Sąsiedzi

Prezentacja zespołów artystycznych z Czech – Region Partnerski Morawsko-Śląski

Muzyczne pozdrowienia z Ukrainy  zabawa dzieci i młodzieży z elementami ukraińskich tańców ludowych

Serce dla PARKU   VI Reggae Rap Festival

Występy zespołów młodzieżowych z różnych stron świata

Kiermasz i loterie realizowane przez dzieci z:

Wyspy  -Towarzystwo Ochrony Praw Godności Dziecka Chorzów Polska

Fedik – Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży   Frydek Mistek Czechy

Forteca –  Towarzystwo Ochrony Praw Ucznia   Tarnopol – Ukraina

5. Przestrzeń gospodarcza  –  prezentowana była poprzez możliwość zapoznania się z następującymi rozwiązaniami:

* MISTER  Miejski Indywidualny System Transportu Elektryczno  Rolkowego. Ten nowatorski projekt daje w przyszłości możliwość uwolnienia aglomeracji miejskich od zatłoczonych i pachnących spalinami ulic. Był reklamowany jako doskonały polski  produkt eksportowy  do zaprezentowania podczas odbywającego się w Polsce EURO 2012.

* Domy pasywne, – ekologiczne, energooszczędne na przykładzie indywidualnego budownictwa – Polski Dom i „Ekologicznej Wizytówki Dom Dziecka ” z Siemianowic Śl.

Energooszczędne, proekologiczne i pro-klimatyczne oświetlenie na przykładzie Lampy LED

* Unijny Fundusz Inwestycji Gospodarczych   nabywanie domów, mieszkań, samochodów z rabatem.

6. Przestrzeń społeczna– zagospodarowana była przez:

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach- Punkt informacyjny w zakresie podnoszenie wiedzy na temat pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej, miejsc pracy dla bezrobotnych i niepełnosprawnych ? materiały promocyjne. Partnerstwo z Europejską Służbą Zatrudnienia ? oferty pracy za granicą jak i informacje dla powracających, Europejski Fundusz Społeczny ? szkolenia, staże, kursy.

– Stowarzyszenie ?UNIJNY FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI? – Punkt informacyjny w zakresie

*Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji, porad prawnych, tworzenie ?zielonych? miejsc pracy i zagadnień wiążących się z ochroną klimatu oraz środowiska   materiały promocyjne

*Unijny Fundusz Inwestycji Gospodarczych   nabywanie domów, mieszkań, samochodów z rabatem

Wsparcie dla osób fizycznych i prawnych   możliwości pozyskiwania środków finansowych z UE

– Fundację PRZYJACIELE DLA ZWIERZĄTPunkt informacyjny w zakresie praw zwierząt i adopcji psów ? materiały promocyjne i dziecięce malowanie przyrody

-Stowarzyszenie BONA FIDES ? prezentacja multimedialna na telebimie rankingu gmin Śląskich względem respektowania prawa obywateli do informacji publicznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pedagogiki Waldorfskiej   prezentacja multimedialna na telebimie przedszkola z Siemianowic Śląskich.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka  film z wywiadem Marka Nowickiego ?Prawa człowieka w jednoczącej się Europie  prezentowany na telebimie.

7. Uzyskane wsparcie

 • Patronat: Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministra Gospodarki, Ministra Skarbu, Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009  Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej, Eurodeputowanego Prof. Jerzego Buzka

 • Ambasady i instytucje krajów UE   materiały promocyjne i gadżety: Niemcy, Belgia, Estonia, Hiszpanii, Irlandia, Łotwa, Czechy, Włochy

 • Patronat medialny: Polskie Radio Katowice i EUROPERSPEKTYWY, Zewpress.com, oraz Telewizja Ostrawa – Czechy

 • Pozdrowienia i gratulacje od: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego, Marszałka Sejmu RP – Bronisława Komorowskiego, Prezesa Rady Ministrów – Donalda Tuska, Ministra Spraw Zagranicznych – Radosława Sikorskiego, Ministra Finansów – Jacka Rostowskiego, Ministra Rozwoju Regionalnego – Elżbiety Bieńkowskiej, Ministra Środowiska – Macieja Łowickiego, Ministra Pracy i Polityki Społecznej  Jolanty Fedak i Marszałka Województwa Śląskiego – Bogusława Śmigielskiego
 • Pozdrowienia dla uczestników Europejskiego Pikniku Gospodarczego ze  Świata bez Granic  z Niemiec, Belgii, Holandii, Turcji, Kanady, Chin, Wietnamu, Meksyku, Egiptu, Botswany, Brazylii, Omanu

 • Miasto Siemianowice Śl.- materiały promocyjne i gadżety

 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka   filmy o prawach człowieka

 • Sky Adventure   balon na uwięzi

 • Bar Wegetariański  Złoty Osioł  ciasta dla organizatorów i wolontariuszy

 • Relacje z przedsięwzięcia wyemitowane przez TVP, TV Katowice, TVN 24, Polsat, TVS Katowice, TV internetowa, Zewpress, Radio Katowice, Dziennik Zachodni, Goniec Górnośląski, portale miejskie

8. Partnerzy

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku   Chorzów

Towarzystwo Ochrony Praw Godności Dziecka  Wyspa – Chorzów

Chorzowskie Centrum Kultury – Chorzów

Stowarzyszenie Otwarty Śląsk – Chorzów

Stowarzyszenie Polsko-Czeskie  Sąsiedzi – Ostrawa

9. Wnioski

-Kolejną edycję (II) Europejskiego Pikniku Gospodarczego zrealizujemy ponownie w tym samym terminie w 2010 r. Działania pójdą w kierunku zgłoszenia do Parlamentu Europejskiego propozycji objęcia patronatem (z zabezpieczeniem odpowiednich środków) realizację narodowych, Europejskich Pikników Gospodarczych (organizowanych dla upamiętnienia przyjęcia danego kraju do UE) poprzedzonych odpowiednią kampanią promującą kreatywne, innowacyjne i przedsiębiorcze postawy dzieci i młodzieży, spożytkowujące swą energię w kształtowaniu odpowiednich postaw i działaniach proklimatycznych oraz energooszczędnych w powiązaniu z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.. Będzie to wartość dodana przyjętej przez Parlament Europejski i Radę Europy uchwały o uznaniu roku 2009  Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji.

Wówczas Europejski Piknik Gospodarczy w WPKiW przyjąłby nie tylko wymiar Polskiego podsumowania, ale mógłby być finałem dla wcześniej odbywających się EPG tych krajów i inspiracją dla odbywających się w późniejszym terminie EPG pozostałych krajów UE.

-dla wzmocnienia profesjonalności przedsięwzięcia, wystawcy szczególnie Przestrzeni Gospodarczym w swych przygotowaniach, powinni uwzględnić praktyczną możliwość doświadczania przez uczestników Pikniku prezentowanych treści i otrzymanie tych spersonifikowanych informacji na różnych nośnikach przekazu.

-w długofalowych przygotowaniach do kolejnych edycji Pikniku, należy zwrócić uwagę na możliwość pozyskania środków na realizację poszczególnych komponentów poprzez aplikowanie po środki UE. na te cele i przedstawienie konkretnych efektów dotychczas spożytkowanych środków.

10. Liczba osób uczestnicząca w Europejskim Pikniku Gospodarczym 1-2 maj 2009 r., WPK i W Chorzów ? szacunkowo 30-35 tyś.

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

WSPÓŁCZESNE BOGINIE? 08 – 29 marca 2011 r. Dąbrowa Górnicza

Jak wyglądać pięknie, czuć się doskonale i mieć w sobie moc bogini?

Współczesne Boginie to autorski projekt Unijnego Funduszu Przedsiębiorczych – Stowarzyszenie działające od 2011 r. w Dąbrowie Górniczej w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej zorganizowaliśmy miesiąc kobiet w którym uczestniczyli również mężczyźni.

Inauguracja odbyła się 08 marca w dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet, w Bibliotece Głównej na sali audiowizualnej, spotkanie odbyło się w formie biesiady którą poprowadziła lubiana dziennikarka Radia Katowice Agnieszka Strzemińska zaproszone ?współczesne boginie? opowiedziały jak dzielą swoje pasje, prace zawodową z życiem rodzinnym.

Prawniczka, polityczka, żona, matka – Agnieszka Pasternak/ Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej, była posłanka/ .

Artystka, menadżerka, żona, matka – Iwona Wilk /Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej/.

Doktor nauk, stomatolog, piosenkarka, żona, matka – Bibiana Sobczyk – Rosak / laureatka ?Szansy na Sukces?.

Biesiada uświetniona była recitalem laureatki ?Szansy na sukces? Bibiany Sobczyk-Rosak.

Mężczyzna Marian Nocoń podpisywał swoją książkę ?Wszystko się zmienia? z którym można było również porozmawiać o książce.

Gość specjalny Nadiya Dubrovina z Ukrainy ? Charków z organizacji Vivat Socrat

Nadiya jest pracownikiem naukowym jeździe i pracuje w całej europie w tym w Polsce, konsultuje przedsiębiorstwa, jest działaczką społeczną organizuje współpracę polsko ? ukraińską. Przekazała pozdrowienia mówiąc wiersz dla wszystkich zgromadzonych podczas biesiady.

Drugą część poprowadziła Jadwiga Stalmach ? Prezeska UFPS opowiadając o programie ?Zadbaj o Siebie? inicjatywie Unijnego Funduszu Przedsiębiorczych jak i o projekcie ?Współczesne Boginie? po-czym przystąpiono do losowań upominków przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną i losowaniem czterech kandydatek do metamorfoz, które poprawnie wypełniły kupon konkursowy ?Przeglądu Dąbrowskiego?, które odbyły z naszymi specjalistami Unijnego Funduszu Przedsiębiorczych ? Stowarzyszenie w programie pn. ?Zadbaj o Siebie? – metamorfozę.

.Na finale 29 marca 2011 r zaprezentowały się nasze laureatki /współczesne boginie/?Zadbaj o Siebie ? metamorfozy?; spędziły z naszymi specjalistami kilkadziesiąt godzin doznając wspaniałych efektów, odstresowania, rozluźnienia, relaksu, ?doładowania energetycznego? oddając się masażom; Lomi Lomi Nui/ masaż hawajski świątynny/, gorącymi kamieniami, terapii Yumeyho,/japońska metoda kastowa, kiedyś dostępna tylko dla rodziny cesarskiej – przeprowadzona przez terapeutkę Jolantę Trzcionkę/, refleksologii twarzy /stymulowanie stref refleksyjnych i punktów na meridianach, znajdujących się na twarzy połączone z masażem kosmetycznym i drenażem limfatycznym twarzy – pod czułymi palcami Doroty Czerwiec /. Konsultantka Recall Healing /totalna biologia/ Beata Sodo-Bednarczyk pomogła odkodowywać negatywne emocje, które wywoływały stany chorobowe. Udzielono ?porady życiowej?, poprzez interpretacje kart i numerologie przekazując to co było jest i będzie w życiu. Warsztaty doboru makijażu, poprowadziły doświadczone bardzo dobre konsultantki z ?Mary Kay?pod dyrekcją Mari Baranowskiej. Poprzedzone konsultacjami kosmetycznymi /zabiegami na twarz/ i doborem stylizacji paznokci. – Weroniki Migdalskiej ? kosmetyczki. Podkreśleniem efektu były porady fryzjerskie połączone z artystycznym doborem stylizacji fryzury i kolorystyki u Agnieszki Cisowskiej. Laureatki nauczyły się techniki chodzenia i wdzięku pod wprawnym okiem Gabrieli Kukli właścicielki Agencji Modelek i Modeli ?Gabriela Models?, współorganizatorki i choreografki wyborów Miss Moraw i Ślaska, Polonia. Dobór ubioru, na galowy występ dokonała Iwona Czapla stylistka, właścicielka Centrum Mody Ślubnej i Wieczorowej ?Ksymena?. Całość uwieczniła i dokonała sesji fotograficznej Aleksandra Kulińska – fotografka.

Gale finałową poprowadziła Jadwiga Stalmach   Prezeska UFPS.

Od 09 do 28 marca zorganizowaliśmy 21 spotkań z 14 specjalistami w 16 blokach tematycznych m.in; jak wyleczyć swoje ciało uzdrawiając emocje? Czar dotyku ? masaże //prelekcje i pokazy / od ?Kropli Deszczu? masażu aromaterapeutycznego po świątynny masaż Lomi Lomi Nui , który jest drogą do osiągnięcia ładu ducha i ciała przez refleksologie twarzy, stóp czyli jak można zdiagnozować własny stan zdrowia na podstawie swoich stóp. Jak wydobyć swoje wewnętrzne piękno dzięki dobrze dobranym kosmetyką, makijażowi. Warsztaty pomagające kobietom realizować swoje marzenia, odzyskiwać radość życia, poradzić sobie z własną seksualnością i odnaleźć drogę porozumienia z płcią przeciwną. Nauka techniki poruszania się i wdzięku, Chi Kung ? proste ćwiczenia pomagające w codziennym życiu Jak odnaleźć swoją drogę ? coaching rozwojowy /przewodnik/ osobisty, biznesowy. Praktyczne wskazówki jak kreować swój wizerunek w internecie.

Alicja Pietrzak,Magdalena Wawrzyk, Janina Pawlak, Honorata Józefowicz-Poraj, Jadwiga Stalmach przed finałem 29.03.2011 Współczesne BoginieWspółczesne Boginie 29.03.2011 finałSAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

Prowadząca projekt.

Jadwiga Stalmach

Prezeska Zarządu

 

Słońce na pożegnanie lata i powitanie jesieni stanęło na wysokości zadania, tak jak organizatorzy

V Festiwalu Ludzi Aktywnych w Dąbrowie Górniczej 23 września 2011 r

Nasze Stowarzyszenie Unijny Fundusz Przedsiębiorczych  realizując nasz autorski projekt  Zadbaj o Siebie TM,  przez cały sezon wiosenno-letni uczestniczyło w licznych imprezach plenerowych z tematyką profilaktyki otyłości i konsultantami od stylu życia, piękna, finansów, umysłu.

W ramach projektu edukacyjno – szkoleniowego Od Małego do Dużego Energooszczędnego pod patronatem Ministra Gospodarki wręczaliśmy kolorowanki ABECADŁO energooszczędności wydane przez Ministerstwo Gospodarki, uświadamiając dorosłym i dzieciom możliwość dbania o naszą wspólną planetę Ziemię, a jednocześnie przyczyniać się do dużych oszczędności w budżetach domowych i zakładowych.

Na V Festiwalu Ludzi Aktywnych przygotowaliśmy dla mieszkańców większą ofertę, a w niej konsultantów d/s zdrowego odżywiania, badania tkanki tłuszczowej, masażystów, refleksoloszkę, konsultantów od stylu i wizerunku z możliwością konsultacji i przymierzenia strojów na sezon jesienny, jak i modeli sukien ślubnych, dobru fryzury, makijażu, wystylizować paznokcie. Przedstawiliśmy to na pokazie Sukien ślubnych projektów Małgorzaty Obajtek z Artystycznej Pracowni Krawieckiej z Krakowa i Salon Sukien Ślubnych z Sosnowca. I  Jesiennych inspiracjach zaprezentowanych przez Żywieckie Zakłady Skórzane Chanti kolekcja ze sklepu Fashion House w Sosnowcu. Współpracująca z nami Agencja Modelek i Modeli  Gabriela Models  Gabrieli Kukla przygotowała profesjonalny pokaz sukien ślubnych a nasze wolontariuszki licealistki dąbrowskich i sosnowieckich liceów podjęły się zaprezentowania kolekcji jesiennej Chanti, Anna Pytlarz ze Studia Fryzur BISS w Dąbrowie Górniczej wystylizowała fryzury, specjalistki z  Zadbaj o Siebie TM   Dorota Czerwiec wizażystka przygotowała awangardowe makijaże, Weronik Migdalska wystylizowała paznokcie, Aleksandra Kulińska sfotografowała po raz kolejny kolekcje i pokaz, Jadwiga Stalmach Prezeska Unijnego Funduszu Przedsiębiorczych  Stowarzyszenie poprowadziła pokaz i loterię konkursu  Zadbaj o Siebie  losował Oktawian Kuliński. Nagrody przygotowali sponsorzy Pizzeria Fabryka Smaków: z Dąbrowy Górniczej, Chanti Żywieckie Zakłady Skórzane, Flawon Max, specjaliści z Zadbaj o Siebie TM Dąbrowa Górnicza Dorota Czerwiec  warsztaty wizażu, Jadwiga Stalmach warsztaty z charakterologii, Aleksandra Kulińska porada z fotografii, Artur Mazurkiewicz porada z coachingu, Weronika Migdalska zabieg pilingu kawitacyjnego z masażem twarzy, Edward Korzec kompleksowe badanie składu organizmu.

Stoisko nasze było licznie odwiedzane przez mieszkańców pytali: jak zostać naszym członkiem? jak z nami się rozwijać? jak z nami zarabiać ?, jak zapisać się na warsztaty, robili badanie tkanki tłuszczowej, cery, degustowali flawonoidy.

Festiwal Ludzi Aktywnych pokaz stoiskoFestiwal Ludzi Aktywnych pokaz finałFestiwal Ludzi Aktywnych pokaz modelki

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

I Zagłębiowski Marsz Seniora: 01 października 2011

Unijny Fundusz Przedsiębiorczych Stowarzyszenie w ramach projektu ?Zadbaj o Siebie?

Na naszym stoisku uczestnicy marszu mogli skorzystać z usług jak m.in;

> badanie tkanki tłuszczowej,

> konsultacje ze specjalistami d/s. zdrowego żywienia,

> konsultacje ze specjalistami d/s finansów,

> odebrać kolorowankę ABECADŁO Energooszczędności w ramach naszego projektu

?Od małego do dużego energooszczędnego? pod patronatem Ministra Gospodarki,

PRZYGOTOWALIŚMY ; konkurs ?ZADBAJ O SIEBIE? z nagrodami,

01 października 2011  Park Hallera w Dąbrowie Górniczej

Beata Małecka-Libera   Poseł na Sejm RP i Aqua Park Nemo Wodny Świat zaprosili na

I Zagłębiowski Marsz Seniora,

pod Patronatem Honorowym Minister Zdrowia – Ewy Kopacz,

Pełnomocnika ds. Osób Wykluczonych – Bartosza Arłukowicza

Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej – Zbigniewa Podrazy.


Odbyła się prezentacja idei wydarzenia, przywitanie gości honorowych, wystąpienia gości honorowych, podziękowanie partnerom.

Pokaz techniki Nordic Walking prowadzony przez profesjonalnego trenera, marsz, uroczyste wręczenie dyplomów uczestnictwa.

Występ gwiazdy  Wojciecha Gąssowskiego.

Przez cały czas trwania imprezy na scenie występowali zaproszeni artyści m.in.

* podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej

* Chór Seniorów  – Zorza

UFPS Zadbaj o Siebie Marsz SenioraMarsz Seniora DGMarsz seniora

 

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

  ZRÓBMY COŚ DOBREGO DLA SIEBIE                              I  NASZEJ PLANETY ZIEMI

       SEMINARIUM, KATOWICE 30 MAJA 2015 R.

Wśród projektów rekomendowanych przez UFPS znalazło się  OXYTREE / nazwa handlowa/

Zaproszono węgierska firmę do zaprezentowania projektu.

 

 

Projekt OXYTREE ? drzewo korzyści !

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

              Oxytree jest specjalną rośliną regulującą klimat bo do takich odmian zalicza się (Paulownia Clon in Vitro 112) specjalnie hodowana w laboratorium Uniwersytetu La Mancha w Hiszpanii. Posiada międzynarodowy certyfikat jakości i zezwoleń na handel międzynarodowy, zarejestrowany we Wspólnotowym Urzędzie Ochrony Odmiany Roślin (organ UE).

               Oxytree zapewnia czterokrotnie więcej drewna niż ze znanych gatunków, samo odrasta od korzenia to znaczy, że po wycięciu ponownie rośnie, w cyklach; pierwszy sześcioletni, a kolejne czteroletnie,

Właściwości biologiczne

> szybki wzrost w 6 lat na wysokość 16 metrów,

> prosty okrągły pień bez sęków,

> korzeń 9 metrowy skąd czerpie składniki odżywcze,

> bezinwazyjna bezpieczna dla lokalnego ekosystemu,

> dzięki dużym liściom (25 – 45 cm) produkuje dużo tlenu

Niesamowita odporność

> dobrze znosi ekstremalne warunki pogodowe i temperaturowe od – 25 C do + 45 C,

> rośnie w regionach gdzie opady roczne wynoszą 500 mm / latem może wymagać podlewania/,

> rośnie na mało urodzajnych glebach (np. piaszczystych),

> mało wrażliwa na PH gleby, toleruje od 5,0 do 8,9 PH,

Zastosowanie

> dzięki dużej zawartości białka i azotu liście nadają się na pasze, a dzięki biodegradacji na nawóz,

> z 1 ha można uzyskać  200 – 700 kg miodu ze względu na wspaniały kwiatostan,

> wysokiej jakości drewno do wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu jak meblarski, budownictwo itp.

> odpady jak liście, obrzynki, konar można wykorzystać jako wysokojakościowa wartość opałowa ,

Propozycja  dla plantacji

Na 1 ha potrzebne jest od 500 do 700 szt. (w zależności na przeznaczenie),

obowiązująca cena 1 sadzonka -10 EURO plus VAT.

Przy zamówieniu powyżej większej ilości sztuk cena do negocjacji.

                                 Inwestuj w przyszłość !

 

Jadwiga Stalmach

Prezes Zarządu

SPOTKANIA OPŁATKOWE

 

Coroczne spotkania opłatkowe z uczestnictwem członków, oprócz podsumowania roku, życzeń, kolędy w wykonaniu  naszych członków m.in Joanny Dziwisz wraz z gośćmi i jak zawsze taniec uzdrawianiec w inspiracji Jolanty Trzcionki.

Spotkanie opłatkowe 2018 COP KATOWICE

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/2153546804703298/?t=12

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/2153538021370843/?t=4

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach/videos/2004384309646241/?t=2

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/2153530141371631/?t=6

 

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1309084259149561/

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1024687384255918/

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1687965327928117/

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1687965951261388/

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1687967927927857/

Wigilia 2017 roku

 

wigilia-2015-straszny-dwor

sppotkanie-oplatkowezyczenia-olatkoweoplatek

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1025258820865441/

 

oplatek-artysci-2015oplatkowe-spotkanie-2015oplatkowe-spotkanie-2015-2

kołysanka

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1309084259149561/

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1309076389150348/

https://www.facebook.com/jadwiga.stalmach1/videos/1019351414789515/

 

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *