FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Mam przyjemność przedstawić ofertę międzynarodowej grupy kapitałowej z siedzibą w Nowym Jorku – nowość na rynku polskim finansujących inwestycje w sektorze prywatnym i publicznym.

Masz swój projekt? 

Masz najlepszą wiedzę o nim?

Jesteś w pełni przekonany do jego realizacji?

Kwota do pozyskania przez inwestora to 98% kwoty inwestycji bez zabezpieczeń.

Przedmiotem finansowania są nowe przedsięwzięcia,

jak również pomoc w przejęciach,

rozwoju i dywersyfikacji istniejących spółek.

Finansowanie obejmuje przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka.

Międzynarodowy zespół ekspertów jest w stanie ocenić nawet najbardziej innowacyjny model biznesowy pod kątem ich komercjalizacji oraz rentownego zarządzania.

Oferta inwestycyjna dla prywatnych przedsiębiorców składa się z:

Programu Fundusz Inwestycyjny

dedykowany inwestycjom na minimalnym poziomie od 2 milionów Euro

Parametr produktowy P1  Mikro Fundusz P3  Fundusz Inwestycyjny
Minimalny poziom inwestycji Od 25 milionów Euro Od 2 milionów Euro do ponad miliard Euro
Wkład własny przedsiębiorcy 1,5% wartości inwestycji 2% wartości inwestycji
Prowizja ASA Polska SA 2% wartości inwestycji 6% wartości inwestycji
Opłata przygotowawcza

2 x kontroling, spotkanie z ekspertami dopasowanie modelu biznesowego, wnioskowanie

Brak 1000 € za każdy 1 milion wartości

inwestycji

minimum 5000 Euro

max 60 000 Euro

Decyzja inwestycyjna Niezwłocznie po analizie due diligence Do 45 dni roboczych
Procedura oceny projektu Dedykowany komitet inwestycyjny Międzynarodowa platforma wyboru projektu
Ubezpieczenie projektu 0.89 % wartości projektu 0,89% wartości projektu
Okres finansowania Do 30 lat Do 20 lat

Podstawowe elementy techniczne finansowania:

– koszt kapitału – od 2,5% – 3,5% (do Biznes Planu proszę przyjąć 3,5%)

– success fee prowizja – 6% (element Biznes Planu – koszt kwalifikowany)

– max okres spłaty – 240 miesięcy

– minimalny udział własny w gotówce – 2%

– ubezpieczenie – 0,89%

zabezpieczenie  na akcjach/udziałach – dot. spółki celowej powołanej w kraju funduszu.

Programu  P 3  Fundusz 

powołany do obsługi inwestycji o wartości już od 25 milionów Euro

Dla zainteresowanych jest również bardzo atrakcyjna oferta dla finansowania inwestycji przez jednostki samorządu terytorialnego

Zapraszam do udziału w programach:

> Projekty Nowe

> Restrukturyzacja plus rozwój

> Buyout

> Venture Capital ? Start Up

Co należy mieć, żeby uzyskać środki inwestycyjne dla swojego projektu?

> bardzo dobrze przygotowany biznesplan,

> środki operacyjne na prowadzenie projektu w początkowym etapie,

> przygotowanie merytoryczne.

1. Ile należy mieć własnych środków?

Udział własny nie jest wymagany, wymagane jest jednak posiadanie środków operacyjnych na wszelkie czynności na doprowadzenie do uzyskania capexu.

2. Jakie projekty mają największą szansę na realizację i wsparcie finansowe?

Projekty posiadające bardzo dobrze przygotowaną dokumentację, mające odpowiednią stopę zwrotu, zaangażowanie klienta.

3. Czym należy dysponować?

Jeśli masz dochodowy projekt, potrzebny jest profesjonalny biznesplan (minimum executive summary). Mile widziana własność nieruchomości oraz odpowiednich pozwoleń.

4. Jak długo trwa weryfikacja?

Normalnie do 45 dni, a bezpośrednia inwestycja do 60 dni.

5. Jaka jest wymagana dokumentacja?

Biznesplan lub executive summary, dokumenty popierające informacje zawarte w biznesplanie, w formie elektronicznej.

6. Kiedy można spodziewać się odrzucenia wniosku o inwestycje?

Przy braku dochowania ?należytej staranności?, braku dochodowości projektu.

7. Z kim podpisuję umowę?

Umowę na inwestycję podpisuję z odpowiednim Funduszem.

8. Co się dzieje w przypadku odmowy?

Usuwana i niszczona jest cała dokumentacja projektu w wersji papierowej i elektronicznej.

9. Czy preferują Państwo jakiś sektor lub branżę?

Uczestniczymy we wszystkich sektorach rynku, niemniej mile widziane są projekty publiczne, energetyczne oraz wszelkie dziedziny biznesu, gwarantujące pewny i wysoki zwrot z inwestycji.

10. Czy należy mieć pozwolenie na budowę?

Najlepiej już posiadać, ale nie jest to konieczne.

11. Czy należy mieć własność działki?

Najlepiej już posiadać, ale nie jest to konieczne.

12. Kogo mogę zapytać o więcej szczegółów?

Na umówionym spotkaniu z przedstawicielem funduszu.

13. Nie mamy pieniędzy na prowadzenie operacyjne projektu?

Firma w niedalekiej przyszłości będzie bezpośrednio inwestowała w takie projekty, aby ułatwić pozyskanie inwestora.

14. Czy inwestujecie Państwo w start up?

Proszę pytać o informacje partnerów.

15. Czy należy jechać na podpisanie umowy z funduszem czy jest ona podpisywana w Polsce?Zależy to od postanowień z pośrednikiem, na jakim poziomie mają Państwa reprezentować.

W firmie obowiązuje zasada rekomendacji kandydatury przez Autoryzowanego Partnera Funduszy Kapitałowych .

Pozdrawiam

Jadwiga Stalmach
Certyfikowany autoryzowany Partner Funduszy Kapitałowych  0035218PL

jadwigastalmach@gmail.com,

tel.: 515 646 727

www.ufps.pl

Zapraszam do współpracy partnerskiej i inwestorskiej.